Aktuality

Elektronický zápis do MŠ 2014-2015

Elektronický zápis do mateřské školy
Pro školní rok 2014-2015

www.zapisdoms.brno.cz

 

Vydávání přihlášek:
3. – 28. 2. 2014

Přihlášku mohou rodiče získat prostřednictvím Internetu nebo v mateřské škole v termínu po dohodě s ředitelkou. Pro vygenerování přihlášky je nutné přinést do MŠ rodný list dítěte.

 

Sběr vyplněných přihlášek:
3. 3. 2014 10:00 – 12:00 hod. a 12:30 – 15:30 hod.
4. 3. 2014 10:00 – 12:00 hod. a 12:30 – 15:30 hod.

Odevzdání přihlášky v papírové podobě. Současně MŠ zkontroluje osobní údaje podle předloženého občanského průkazu rodičů a rodného listu dítěte.

 

Vydávání rozhodnutí:
od 10.3.2014

Rodiče budou vyzvání prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonicky.

 

V Brně dne 24. 1. 2014