Aktuality

Vydávání přihlášek k elektronickému zápisu do MŠ: 2. 2. 2015 – 27. 2. 2015

Od 19. 1. 2015 přístup rodičům do databáze elektronického zápisu do MŠ na stránkách: www.zapisdoms.brno.cz

 

Vydávání přihlášek 2. 2. 2015 – 27. 2. 2015

Rodiče mohou přihlášku získat:

-          Prostřednictvím internetu na výše uvedených stránkách

-          V MŠ pouze do 20. 2. 2015

Pro přihlášku není nutné se dostavit do mateřské školy osobně, rodiče si mohou vygenerovat přihlášku sami a vytisknout si ji. Pokud nemají možnost si přihlášku získat takto, mohou se telefonicky nebo osobně spojit s ředitelkou mateřské školy, domluvit si termín a ředitelka jim přihlášku vygeneruje. K tomuto úkonu je třeba si do MŠ přinést občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte.

Tel.č.:  544 525 712

 

SBĚR   PŘIHLÁŠEK

2.3.2015     10,00 – 12,00 hodin        13,00 – 16,00 hodin

3.3.2015     10,00 – 12,00 hodin         13,00 – 15,00 hodin

 

Potřebné dokumenty ke kontrole:

-          Občanský průkaz rodiče

-          Rodný list dítěte

Trvalý pobyt musí být prokazatelně doložen některým z dokladů (OP, pas, výpis z ohlašovny trvalého pobytu nebo nájemní smlouva).

Přihláška musí obsahovat potvrzení dětského lékaře s vyznačením, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.