Aktuality

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní MŠ

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní MŠ v městské části Brno-sever

Naše MŠ bude mít prázdninový provoz v termínu:

  • 2. – 4. července 2018
  • 23. – 27. července 2018
  • 27. – 31. srpna 2018

Na ostatní dny o hlavních prázdninách se musíte přihlásit do náhradních MŠ v MČ Brno-sever. Výpis prázdninových provozů najdete v šatnách.

Přihlášení do náhradní MŠ

  • v naší MŠ je nutné požádat o kopii Evidenčního listu
  • ve vybrané MŠ zajišťující prázdninový provoz v požadovaném termínu musíte vyzvednout formulář „Žádost o přijetí dítěte na prázdninové předškolní vzdělávání
  • vyplněnou žádost lze podat nejpozději do 11. května 2018
  • s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých MŠ budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto MŠ
  • rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů
  • poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí
  • v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno