Aktuality

Uzávěrka roku v kuchyni do 22. června!

Žádáme rodiče, aby nejpozději do pátku 22. 6. 2018 uhradili pohledávky za školné a stravné, z důvodu vyúčtování konce školního roku.

Kdo bude potřebovat odhlásit své dítě ze školního stravování, aby tak učinil do 26. června, potom už nebude možné dítě odhlásit a pro jídlo si budete moci přijít s jídlonosičem.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci.