Aktuality

Konec roku

Žádáme rodiče, aby  nejpozději do úterý 18. prosince 2018 uhradili pohledávky za školné a stravné z důvodu vyúčtování konce kalendářního roku.

Žádáme rodiče, aby nejpozději do úterý 18. prosince 2018 odhlásili své děti. Po tomto datu již nebude možné obědy odhlašovat z důvodu nákupu potravin a vyúčtování konce kalendářního roku. Rodiče nemocných dětí si obědy mohou vyzvednout do jídlonosičů