Aktuality

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní MŠ v městské části Brno-sever

 • vyplnit Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin (formulář je jednotný pro všechny MŠ městské části a je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever http://www.sever.brno.cz/ a jednotlivých MŠ)
 • vydávání žádostí bude probíhat od 1. března  2019
 • sběr žádostí 28. – 29. března
 • s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých MŠ budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto MŠ
 • rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů
 • poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí
 • v případě neúčasti se školné nevrací, řádné odhlášené stravné bude vráceno
 • ve vlastní MŠ je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí

Naše MŠ bude mít prázdninový provoz v těchto dnech:

 • 1. – 4. července 2019
 • 29. července – 2. srpna 2019
 • 26. – 30. srpna 2019

Více informací na nástěnkách v šatnách.