Aktuality

Školné o prázdninách

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na prázdninové měsíce

Červenec – 210 Kč

Srpen – 210 Kč

Platí pro všechny děti, i když nejsou na prázdniny nahlášené (mimo předškoláků)