Aktuality

Prázdninový provoz 2020

Naše MŠ bude mít prázdninový provoz:

 • 1. – 3. července 2020
 • 27. – 31. července 2020
 • 31. srpna 2020

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz  do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever

 • vyplnit Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin (formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části a je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever http://www.sever.brno.cz/ a jednotlivých MŠ)
 • vydávání žádostí bude probíhat od 03.02.2020
 • sběr žádostí 02. – 04. 3. 2020
 • s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol
 • rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů
 • poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí
 • v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno
 • ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí

Harmonogram prázdninového provozu školek Brno-sever