Aktuality

Prázdninový provoz o letních prázdninách

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever

  • vyplnit Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin(formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části)

  • vydávání žádostí bude probíhat od 01. 02. 2021

  • sběr žádostí 02. – 04. 3. 2021, 7:00 – 11:30 a 14:45 – 16:00

  • s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol

  • rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů

  • poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí

  • v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno

  • ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí

Harmonogram – hlavní prázdniny, provoz 2021

Naše školka bude mít provoz 1. – 9. července a 23. – 31. srpna 2021.