Aktuality

Školné na březen 2021

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen je stanovena na 220 Kč. Obědy mají děti automaticky odhlášeny.