Aktuality

Školné duben 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci stanovuji školné na duben 2021: 0 Kč. Pokud jste již poslali, bude Vám k červnu vyúčtováno.