Personální ob...

Personální obsazení

V mateřské škole pracují tyto učitelky:

1. třída
Věra Večeřová – třídní učitelka
Lenka Adamcová – třídní učitelka

2. třída
Mgr. Petra Křížová – třídní učitelka a ředitelka školy
Bc. Soňa Letochová – třídní učitelka

Provozní pracovnice:

Leona Tomancová – uklízečka
Alena Hýblová

Pracovnice školní kuchyně:

Bc. Marie Kotoučková – vedoucí školní jídelny
Simona Hublíková – kuchařka