Personální ob...

Personální obsazení

V mateřské škole pracují tyto učitelky:

1. třída Myšičky
Věra Vávrová – třídní učitelka
Lenka Adamcová – třídní učitelka

2. třída Kočičky
Mgr. Petra Křížová – třídní učitelka a ředitelka školy
Bc. Soňa Letochová – třídní učitelka a zastupující učitelka

Provozní pracovnice:

Eva Hrbáčková – uklízečka
Alena Hýblová

Pracovnice školní kuchyně:

Bc. Marie Kotoučková – vedoucí školní jídelny
Simona Hublíková – kuchařka