Poplatky

Poplatky

Poplatky za předškolní vzdělávání

Úplata (školné) za předškolní vzdělávání ve školním roce 2017-2018 je stanovena na 610 Kč.

Stravné: 34 Kč a děti s odkladem školní docházky 37 Kč