Režim dne dět...

Režim dne dětí v MŠ

6:30 – 7:00                             děti se scházejí v jedné třídě, dle rozpisu služeb učitelek

7:00 – 9:30                             činnosti dle volby dětí

8:45 – 9:00                             ranní svačina

9:00 – 9:45                             individuální a skupinová práce s dětmi

9:45 – 11:45                            pobyt venku – školní zahrada, vycházky do okolí

12:00 – 12:25                         oběd

12:35 – 14:30                          hygiena, četba pohádky, odpočinek dětí, od 13.30 hodin, nespící děti klidné činnosti

14:30 – 14:45                         vstávání, hygiena

14:45 – 15:00                         odpolední svačina

15:00 – 15:30, 16:30             (dle rozpisu služeb učitelek) činnosti dětí dle volby dětí, individuální práce, ve volné třídě nadstandardní aktivity, kroužky