Zápis do MŠ n...

Zápis do MŠ na rok 2019/2020

1. dubna – 1. května 2019

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek:

1.      Elektronické vydání přihlášky

 • Na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf

2.      Vyzvednutí v mateřské škole

 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Pokud tuto možnost nemáte, můžete získat přihlášku v mateřské škole po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy (telefonní číslo do MŠ: 544 525 712, mobilní číslo na ředitelku: 775 534 771). S sebou si přineste kartičku pojištění dítěte.
 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

3.      Vyzvednutí na OŠMT

Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

Důležité informace:

 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2019 plnit povinné předškolní vzdělávání.)

2. – 3. května 2019

 • Sběr přihlášek probíhá v termínu května 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 a 3. května 8:00 – 12:00
 • S sebou vezměte rodný list dítěte, přihlášku potvrzenou od dětského lékaře, OP zákonných zástupců.
 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

od 9. května 2019

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Ředitelka MŠ Vás bude kontaktovat prostřednictvím kontaktních informací uvedených na přihlášce
 • Po celou dobu této fáze můžete na webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.

Kritéria pro přijímání dětí s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ, které před 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku (přednostní přijetí)

Trvalý pobyt dítěte

 • místo trvalého pobytu dítěte nebo umístění dítěte v dětském domově ve školském obvodu MŠ: 1000 bodů
 • místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ: 0 bodů

Věková skupina

 • Pětiletí a starší: 2080 bodů
 • čtyřletí: 2040 bodů
 • tříletí: 2000 bodů

Docházka – tříletí a čtyřletí

 • tříletí a čtyřletí s celodenní délkou pobytu: 20 bodů
 • tříletí a čtyřletí s půldenní délkou pobytu: 0 bodů

Věková skupina

 • sedmiletí: 2160 bodů
 • šestiletí: 2120 bodů
 • pětiletí: 2080 bodů
 • čtyřletí: 2040 bodů
 • tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let do 31. 8. 2019: 2000 bodů
 • tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019: 1000 bodů
 • dvouletí: 0 bodů
 • jednoletí: nepřijímáni

Trvalý pobyt dítěte

 • trvalý pobyt na území města Brna a v příslušném školském obvodu MŠ: 750 bodů
 • trvalý pobyt na území města Brna a na území městské části Brno-sever: 250+250= 500 bodů
 • trvalý pobyt na území města Brna: 250 bodů
 • trvalý pobyt mimo město Brno: 0 bodů

Docházka

 • s celodenní délkou pobytu: 20 bodů
 • s půldenní délkou pobytu: 0 bodů

Sourozenec

 • již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2019): 10 bodů
 • nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů

Den věku dítěte v roce

 • za každý den k 31. 8. 2019: 02 bodu