Kontakt

Kontakt

Název školy: Mateřská škola Brno, Marie Majerové 14, příspěvková organizace

Adresa školy: Marie Majerové 14/792, 638 00 Brno

Ředitelka: Mgr. Petra Křížová
Zastupující učitelka: Věra Večeřová

Vedoucí školní jídelny: Bc. Marie Kotoučková

IČ: 709 941 29

Telefonní číslo mateřské školy+školní jídelny : 544 525 712
Paní ředitelka – mobil: 775 534 771
Učitelky – mobil: 775 534 772
Školní kuchyně – mobil: 732 435 851

E-mail: ms.m.majerove@seznam.cz

Web: www.msmm.cz

Právní forma: příspěvková organizace

ID datové schránky: m2ekn2r

Bankovní spojení: 27-8090050277/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

Zařazení do sítě škol: 1.1.2003

Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-seve, Bratislavská 70, 601 47 Brno, okres Brno-město

Spojení MHD: autobus č. 66,44,57,45,72,84,46 – zastávka Lesná, nádraží