Školní akce

Školní akce

Nadstandardní aktivity:

 • Edukativně stimulační skupiny – liché pondělky 15:30 – 16:30, paní učitelky Petra a Soňa
 • Pohybový kroužek  – sudé úterý 15:30 – 16:00 hod., paní učitelka Eva
 • Výtvarný kroužek– liché čtvrtky 15:30 – 16:15, paní učitelka Adriana
 • Hrátky s flétničkou – sudé středy 15:30 – 16:00 a 16:00 – 16:30, paní učitelka Soňa
 • Logopedická péče – každý čtvrtek od 14:00, paní Čalkovská
 • Plavání – 1. pololetí každý čtvrtek

Pro děti a rodiče:

 • tvoření rodičů a dětí
 • zavírání zahrádky
 • besídka k Vánocům
 • čtení dětem (březen)
 • besídka ke Dni matek
 • táborák s rozloučením s předškoláky

Pro děti:

 • divadelní představení v MŠ
 • hudební pořady
 • kouzelník
 • exkurze předškolních dětí (např. do divadel, muzea, VIDA centra, hvězdárny…)
 • Dýňová slavnost
 • Andělsko-čertovský den
 • návštěva vánočních trhů
 • karneval
 • čarodějnický den
 • půldenní výlet
 • škola v přírodě
 • výlety do lesa
 • fotografování dětí
 • oslava Dne dětí