Řád školní jídelny

Řád školní jídelny

Školní jídelna poskytuje celodenní stravování i pitný režim dětem po celý pobyt dětí v MŠ, nebo první den neplánované nepřítomnosti v případě náhlé nemoci ( vyhláška č. 107/2005) a zaměstnancům (vyhláška č. 84/2005), zaměstnanci mají nárok pouze na oběd pokud jsou přítomni na pracovišti. Jedná se o dotovanou stravu, rodiče platí pouze náklady na suroviny. Pokud je dítě v době oběda přítomno, musí obědvat.

Výdej obědů

Děti ve třídách obědvají od 12 00 – 12 30. Do jídlonosičů si rodiče mohou obědy vyzvednout v době od 11:30 – 11:45 u vchodu do školní kuchyně. Oběd bude vydán jen do nádob k tomu určených, ne do sklenic. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě!

Nárok na dotovaný oběd je jen první den nepřítomnosti.

Úhrada stravného

Rodiče obdrží začátkem měsíce poštovní složenku nebo informativní papírek se všemi nutnými údaji a částkou, která je zálohová na daný měsíc. Můžete platit  přes účet, poštovní poukázkou, nebo hotově na konci měsíce pouze za projedené obědy. Na nástěnce je koncem měsíce vyvěšené oznámení, kdy se stravné bude vybírat. Stravné musí být nejpozději do posledního dne v měsíci uhrazené!

Neprojedené zálohy  na stravné se přesouvají do následujícího měsíce a záloha  na následující měsíc je o tuto částku ponížena.

Ukončení docházky je nutné nahlásit  také u vedoucí jídelny a případné přeplatky nebo nedoplatky budou vyúčtovaný poslední den docházky osobně, nebo podle dohody.

Ceny Obědů

děti 3 – 6 let

Svačinka                                           8, –  Kč

Svačinka + oběd                             28, – Kč

Svačinka + oběd + svačinka         36, – Kč

Děti 7 –  10 let

Svačinka                                           9, – Kč

Svačinka + oběd                             30 ,- Kč

Svačinka + oběd + svačinka         39,-  Kč

Dítě, které dovrší věku 7 let v průběhu školního roku (1.9.-31.8.) platí od začátku školního roku vyšší částku za stravné.

Odhlašování dětí

Ze stravování lze dítě odhlásit do 12 30 hodin na následující den. Pokud dítě bez omluvení nepřijde a rodiče si oběd nevyzvednou, stravné se musí za první den nepřítomnosti uhradit v obvyklé výši. Jelikož se jedná o dotovanou stravu, další dny neomluvené nepřítomnosti bude částka za stravu navýšena o 55,- Kč denně. Tato strava již není dotována, jsou v ní zohledněny náklady osobní a věcné (energie, mzdy). Je tedy velice nutné řádně děti odhlašovat. Dítě musí být odhlášeno do sešitu na odhlašování, osobně, telefonicky na čísle 732 435 851 nebo na e-mailu školní jídelny: skolnijidelna@msmm.cz

Vyloučení žáka ze stravování

Podle § 31 je možné dítě vyloučit ze stravování za hrubé porušování řádu školní jídelny. V případě dlužných částek na stravném a úplatě lze dítě vyloučit z MŠ po písemném upozornění rodičům.

 

V Brně 1. 9. 2019