Sběr žádostí na letní prázdniny

Sběr žádostí na prázdninový provoz bude 2. – 4. března 2021. Přihlášky lze poslat spolu s kopií evidenčního listu na e-mailovou adresu školy (skolka@msmm.cz), datovou schránkou (m2ekn2r) nebo vhodit do poštovní schránky. Osobně lze přinést v tyto dny v době od 8:00 – 12:00.