Aktuality

Pravidla pobytu v MŠ

Pravidla pobytu v MŠ:

  • Do MŠ nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)
  • rodiče vstupují do školky s rouškou, v šatně nejvíce 2 rodiče a 2 děti
  • Děti a pedagogičtí pracovníci roušky v prostorách školy nosit nemusí
  • po vstupu do budovy si vydezinfikujte ruce vpravo vedle vchodu
  • 1 čistá rouška v igelitovém sáčku ve skříňce
  • u dveří třídy zvoňte – učitelka si dítě přebere, nevstupujte do tříd