Aktuality

Prázdninový provoz o letních prázdninách

Naše mateřská škola bude mít provoz:

  • 1. července 2022
  • 1. – 12. srpna 2022
  • 29. – 31. sprna 2022

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever

 

Sběr žádostí 

  • 2. – 4. března 2022 7:00 – 11:45 a 14:30 – 16:00
  • z ostatních školek přijímáme děti pouze na období 1. – 12. srpna 2022
  • s sebou: vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a okopírovaný Evidenční list z vaší kmenové MŠ
  • s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol
  • rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů
  • poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí
  • v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz

Provoz MŠ – hlavní prázdniny 2022