Poplatky

Poplatky

Poplatky za předškolní vzdělávání

Úplata (školné)  za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023 bylo stanoveno na částku 550 Kč měsíčně.

Ředitelka MŠ stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání na měsíce červenec a srpen 2022 takto:
Červenec: 0 Kč
Srpen: 360 Kč

 

Stravné: 37 Kč a děti s odkladem školní docházky 40 Kč