Režim dne dět...

Režim dne dětí v MŠ

6:30 – 7:00

děti se scházejí v jedné třídě, dle rozpisu služeb učitelek

7:00 – 9:30

činnosti dle volby dětí

8:45 – 9:00 

ranní svačina

9:00 – 9:45

individuální a skupinová práce s dětmi

9:45 – 11:45

pobyt venku – školní zahrada, vycházky do okolí

12:00 – 12:25

oběd

12:35 – 14:30

hygiena, četba pohádky, odpočinek dětí, od 13.30 hodin, nespící děti klidné činnosti

14:30 – 14:45

vstávání, hygiena

14:45 – 15:00

odpolední svačina

15:00 – 15:30, 16:30

(dle rozpisu služeb učitelek) činnosti dětí dle volby dětí, individuální práce, ve volné třídě nadstandardní aktivity, kroužky