Zápis do MŠ n...

Zápis do MŠ na rok 2022/2023

Seznam přijatých dětí na rok 2022/2023

Seznam přijatých dětí podle identifikátoru

Počet volných míst k 2. května 2022 : 12

Počet přijatých dětí : 12

 

Zbývající volná místa k 21. června 2022 (zápis pro ukrajinské děti): 0

Počet přijatých žádostí: 0

Počet přijatých dětí: 0

Vážení rodiče,

na základě zákona č. 67/2022 Sb. Lex Ukrajina pro MŠ o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace proběhne „další zápis“ od 21.6. do 23.6. 2022 pro děti-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana (příchod na území ČR po 24.2.2022). 

 

Počet volných míst: 0

Кількість вакансій: 0

1. Vydávání přihlášek

1.6. – 20. 6. 2022

Přihlášku je možné:

2. Sběr přihlášek

21. – 23.6.2022

 • Sběr přihlášek probíhá v termínu 21. června až 23. května 2022

 • Přihlášku je možné do MŠ doručit 2. nebo 3. května jedním z následujících způsobů: 

  1. do datové schránky školky (ID datové schránky naší MŠ: m2ekn2r). 

  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – NELZE poslat pouze prostý e-mail (skolka@msmm.cz)

  3. poštou – doporučeně – budou přijímány všechny přihlášky, které budou mít nejpozdější datum podání 23. 6. 2022

  4. osobní podání

   • 21. 6. 9:00 – 11:00
   • 22.6. 9:00 – 11:00
   • 23.6. 9:00 11:00 a 15:00 – 16:00

3. Přijímací řízení

 • 30. června 2022 možnost nahlédnutí do spisu 10:00 – 11:00
 • Rozhodnutí budou vydávána 7. července 2022 9:00 – 11:00

1. dubna – 30. dubna 2022

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek:

1.      Elektronické vydání přihlášky

2.      Vyzvednutí v mateřské škole

 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Pokud tuto možnost nemáte, můžete získat přihlášku v mateřské škole po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy (telefonní číslo  na ředitelku: 739 089 116, telefonní číslo na zastupující učitelku 775 534 772).
 • S sebou si přineste kartičku pojištění dítěte.
 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

3.      Vyzvednutí na OŠMT

 • Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa od 8 do 17 hodin.
 • Kontakty:
 •  Doporučujeme předem si telefonicky nebo e-mailem sjednat schůzku, aby se předešlo případným nedorozuměním.

2. – 3. května 2022

 • Sběr přihlášek probíhá v termínu 2. května a 3. května 2022

Přihlášku je možné do MŠ doručit 2. nebo 3. května jedním z následujících způsobů: 

 1. do datové schránky školky (ID datové schránky naší MŠ: m2ekn2r). Datovou schránku Vám zřídí zdarma a na počkání na kontaktních místech CzechPointu – na poště, k vyřízení potřebujete pouze občanský průkaz

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – NELZE poslat pouze prostý e-mail (skolka@msmm.cz)

 3. poštou – doporučeně – budou přijímány všechny přihlášky, které budou mít nejpozdější datum podání 3. 5. 2022

 4. osobní podání

  • 2. 5. 10:00 – 11:30 a 12:30 – 15:30

  • 3. 5. 9:30 – 11:30 a 12:30 – 15:00
  • Na webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz lze rezervovat termín podání.

Doklady k zápisu:

 • Rodný list
 • Místo trvalého pobytu dítěte
 • Doložení řádného očkování dítěte  – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře 
 • Občanský průkaz zákonného zástupce

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelkou školy předloží ve lhůtě jenž ředitelka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno.

Další informace:

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doručení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2022 5 let. 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba nebo navštěvuje jiné zařízení než je MŠ. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň  přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

od 17. května 2022

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Ředitelka MŠ Vás bude kontaktovat prostřednictvím kontaktních informací uvedených na přihlášce
 • Po celou dobu této fáze můžete na webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte

Kritéria pro přijímání dětí s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ, které před 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku (přednostní přijetí)

Trvalý pobyt dítěte

 • místo trvalého pobytu dítěte nebo umístění dítěte v dětském domově ve školském obvodu MŠ: 1000 bodů
 • místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ: 0 bodů

Věková skupina

 • předškolák šestiletý: 2120 bodů
 • předškolák pětiletý: 2080 bodů
 • čtyřletí: 2040 bodů
 • tříletí: 2000 bodů

Sourozenec dítěte v MŠ:

 • již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1.9.2022): 10 bodů
 • nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku – 0 bodů

Věková skupina

 • sedmiletí: 2160 bodů
 • šestiletí: 2120 bodů
 • pětiletí: 2080 bodů
 • čtyřletí: 2040 bodů
 • tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let do 31. 8. 2022: 2000 bodů
 • tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022: 1000 bodů
 • dvouletí: 0 bodů
 • jednoletí: nepřijímáni

Trvalý pobyt dítěte

 • trvalý pobyt na území města Brna a v příslušném školském obvodu MŠ: 750 bodů
 • trvalý pobyt na území města Brna a na území městské části Brno-sever: 250+250= 500 bodů
 • trvalý pobyt na území města Brna: 250 bodů
 • trvalý pobyt mimo město Brno: 0 bodů

Sourozenec

 • již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2022): 10 bodů
 • nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů

Den věku dítěte v roce

 • za každý den k 31. 8. 2022: 0,02 bodu

Dodatečný zápis do MŠ

Dodatečný zápis do MŠ (tzn. mimo oficiální zápis města Brna) provádějte pouze po domluvě s ředitelkou MŠ na následujícím odkazu přes aplikaci Twigsee:

https://registrace.twigsee.com/f1/65246f/materskaskolamariemajerove