Menu
Mateřská škola Brno
BrnoMarie Majerové

2. fáze – Sběr přihlášek

  • 3. – 4. května 2023

Sběr přihlášek probíhá v termínu 3. května a 4. května 2023

Přihlášku je možné do MŠ doručit 3. nebo 4. května jedním z následujících způsobů: 

  1. do datové schránky školky (ID datové schránky naší MŠ: m2ekn2r). Datovou schránku Vám zřídí zdarma a na počkání na kontaktních místech CzechPointu – na poště, k vyřízení potřebujete pouze občanský průkaz
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – NELZE poslat pouze prostý e-mail (skolka@msmm.cz)
  3. poštou – doporučeně – budou přijímány všechny přihlášky, které budou mít nejpozdější datum podání 4. 5. 2023
  4. osobní podání - 3. 5. 2023 v době 10:00 - 11:30 a 12:45 - 15:30, 4.5.2023 v době 10:00 - 11:30 a 12:45 - 15:00

Na webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz lze rezervovat termín podání.

Doklady k zápisu:

  • Rodný list
  • Místo trvalého pobytu dítěte
  • Doložení řádného očkování dítěte  – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře 
  • Občanský průkaz zákonného zástupce

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelkou školy předloží ve lhůtě jenž ředitelka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno.

Další informace:

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doručení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2023 5 let. 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba nebo navštěvuje jiné zařízení než je MŠ. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň  přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

O školce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Rychlé kontakty

Mateřská škola Brno, Marie Majerové 14, příspěvková organizace
Marie Majerové 14,
638 00, Brno
ředitelka školy skolka@msmm.cz

Třída Kočičky skolniakce@msmm.cz

Třída Myšičky mysicky@msmm.cz

Školní jídelna skolnijidelna@msmm.cz

Mgr. Petra Křížová
tel. +420 739 089 116


nahoru nahoru