Menu
Mateřská škola Brno
BrnoMarie Majerové

2. fáze – Sběr přihlášek

  • 13. – 14. května 2024

Sběr přihlášek probíhá v termínu 13. května a 14. května 2024

Přihlášku je možné do MŠ doručit 13. nebo 14. května jedním z následujících způsobů: 

  1. do datové schránky školky i s přílohami (ne dříve než 13. května), ID datové schránky naší MŠ: m2ekn2r. Datovou schránku Vám zřídí zdarma a na počkání na kontaktních místech CzechPointu – na poště, k vyřízení potřebujete pouze občanský průkaz. 
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – NELZE poslat pouze prostý e-mail (skolka@msmm.cz)
  3. poštou – doporučeně – budou přijímány všechny přihlášky, které budou mít nejpozdější datum podání 14. 5. 2024
  4. osobní podání - 13. 5. 2023 v době 7:30 - 11:30 a 12:45 - 15:30, 14.5.2023 v době 10:00 - 11:30 a 12:45 - 15:00

Na webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz lze rezervovat termín podání.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:

  • Rodný list
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Místo trvalého pobytu dítěte
  • Doložení řádného očkování dítěte  – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře 

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelkou školy předloží ve lhůtě jenž ředitelka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno.

Další informace:

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doručení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2024 5 let. 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba nebo navštěvuje jiné zařízení než je MŠ. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň  přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

O školce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Rychlé kontakty

Mateřská škola Brno, Marie Majerové 14, příspěvková organizace
Marie Majerové 14,
638 00, Brno
ředitelka školy skolka@msmm.cz

Třída Kočičky skolniakce@msmm.cz

Třída Myšičky mysicky@msmm.cz

Školní jídelna skolnijidelna@msmm.cz

Mgr. Petra Křížová
tel. +420 739 089 116


nahoru nahoru