Školní akce

Školní akce

Nadstandardní aktivity

 • Edukativně stimulační skupiny – liché pondělky 15:30 – 16:30, paní učitelky Petra a Soňa

 • Vědecký kroužek– každé úterý 15:30 – 16:15

 • Taneční kroužek  – každá středa 15:30 – 16:15 

 • Logopedická péče – každý čtvrtek od 14:00, paní Čalkovská

 • Plavání – 1. pololetí každý čtvrtek

Pro děti

 • Představení v MŠ (divadlo, kouzelník, hudební pořady) – 1x za měsíc

 • Exkurze předškolních dětí (např. do divadla, muzea, VIDA centrum, hvězdárna, botanická zahrada,…) – 1x za měsíc

 • Tematické dny v MŠ (Dýňová slavnost, Andělsko-čertovský den, Karneval, Barevný týden, Týden knihy, Čarodějnický den, Pyžamový den, Den dětí,…)

 • Projektové dny v MŠ (Malý stavitel, Jednoduché stroje,…)

 • Půldenní výlety (návštěva vánočních trhů, výlet do soběšického lesa, výlet do zoo)

 • Fotografování dětí – vánoční (každé dítě samostatně, příp. sourozenci společně) a na konci roku třídní focení

 • škola v přírodě (podle zájmu a organizačních možnostech MŠ)

Pro děti a rodiče

 • tvoření rodičů a dětí

 • zavírání zahrádky

 • besídka k Vánocům

 • čtení dětem (březen)

 • besídka ke Dni matek

 • táborák s rozloučením s předškoláky